تعرفه طراحی

تعرفه طراحی

شما میتوانید از طریق جدول زیر از تعرفه طراحی چاپتین مطلع شوید

تعرفه طراحی

محصول

هزینه طراحی

30,000 تومان

45,000 تومان

45,000 تومان

45,000 تومان

150,000 تومان

150,000 تومان

85,000 تومان

200,000 تومان

ست دستی کاغذی

100,000 تومان

60,000 تومان

سررسید

تقویم دیواری

تقویم رومیزی

15,000 تومان

15,000 تومان

تندیس

40,000 تومان

40,000 تومان

30,000 تومان

40,000 تومان

این صفحه صرفا جهت اطلاع از تعرفه طراحی چاپتین می باشد

جهت سفارش با کارشناسان چاپتین در تماس باشید ( 32221347-026 )

X